W ramach umowy administrowania  przejmiemy obowiązki związane z wynajmem mieszkania, domu lub lokalu użytkowego. W trosce o Państwa wygodę oferujemy pełen wachlarz usług administracyjno-technicznych we wszystkich fazach procesu wynajmu nieruchomości tj. przed, w trakcie i po ustaniu umowy najmu.

Zakres usług i obowiązków oraz cenę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb właściciela.

Przykładowy zakres obowiązków administratora:

 • współpracując z uznanymi biurami nieruchomości skutecznie poszukujemy najemcy  nieruchomości z uwzględnieniem wymagań i preferencji właściciela
 • przygotowanie nieruchomości do prezentacji i wynajmu, organizacja serwisu sprzątającego
 • negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą właściciela umów najmu.
 • protokolarne przekazanie/odebranie lokalu.
 • pobieranie i monitorowanie wpływów czynszowych.
 • dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich opłat (czynsz administracyjny, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie itp.)
 • organizacja serwisu technicznego usuwającego bezzwłocznie wszelkie usterki i utrzymującego mieszkanie w nienagannym stanie technicznym.
 • reprezentowanie Właściciela w kontaktach z Najemcą.
 • reprezentowanie właściciela przed instytucjami i urzędami w sprawach dotyczących administrowanego lokalu.
 • pomoc przy ubezpieczaniu nieruchomości, przeprowadzenie procesu likwidacji szkody.
 • pomoc w  rozliczeniu zryczałtowanego podatku z tytułu najmu nieruchomości.
 • przekazywanie właścicielowi kwartalnych raportów z wykonania umowy zarządzania.

Zapraszamy do współpracy!